Busy Bees English School

Busy Bees English School

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και υλοποίηση του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Busy Bees στην πόλη των Φαρσάλων.To σχολείο σχεδιάστηκε με παιδοκεντρική διάθεση οπότε θα ήταν αναπόφευκτο να εκλείπουν οι ζωηροί χρωματισμοί και οι μικρές εκπλήξεις μέσα στο χώρο.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού ήταν η επιθυμία της καθηγήτριας για τη δημιουργία μίας «κυψέλης» η οποία εξοπλίζει τους μαθητές με γνώσεις πάνω στην αγγλική γλώσσα ώστε το κάθε παιδί να την κάνει κτήμα του, να είναι έτοιμο να την χρησιμοποιήσει όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο αλλά και να αποτελέσει φυσικό προσόν το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του.

Με αυτόν τον τρόπο τα εσωτερικά χωρίσματα των αιθουσών και των γραφείων σε επίπεδο κάτοψης ακολούθησαν το εξωτερικό σχήμα του κτιρίου το οποίο παραπέμπει σε πολύγωνο-κυψέλη δημιουργώντας συνειρμούς για τους στόχους σχεδιασμού.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις σχεδιαστικές εκπλήξεις για τους μαθητές και κάθε απαραίτητο στοιχείο της αίθουσας κατάφερε να ενταχθεί στο σχεδιασμό με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν μια ευχάριστη περιπλάνηση μέσα στο χώρο και να ενεργοποιεί το αίσθημα της αναζήτησης, ανακάλυψης και κατάκτησης νέων γνώσεων μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική μάθηση.

Οι ζωηροί χρωματισμοί κυριαρχούν στο χώρο εξάπτοντας τη φαντασία των παιδιών και δημιουργώντας ευχάριστο κλίμα. Οι ειδικές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν για ανακοινώσεις στην τάξη, για προστασία από ιδιωτικότητα των αιθουσών ή για την ασφάλεια του κτιρίου κάνουν καθημερινές διαδικασίες της σχολικής ζωής να μοιάζουν σαν παιχνίδι και να εντάσσονται αρμονικά και δημιουργικά μέσα στο χώρο.

Ο συνολικός σχεδιασμός με βάσει τους χρωματισμούς, τις κατασκευές, τη ροή της κίνησης και το οπτικό πεδίου καθηγητών και μαθητών συντελεί σε μία εμπειρία διαρκούς αναζήτησης, ανακάλυψης και βιωματικής μάθησης.

Φωτογραφία: Αρσενόπουλος Ιωάννης